Lexo më shumë

Rivlerësimi i magazinës

Tani mund të bëni rivlersimin e magazinës në çdo orë dhe të menaxhoni kostot për përdorimin e këtij shërbimi.
Lexo më shumë

Update: Moduli i Listëpagesave

Krijo me Alpha listëpagesën për muajin prill 2022 sipas rregullores së re të tatimit mbi pagën.
Lexo më shumë

POS View

Me POS View në fatura.alpha.al mund të shisni si në një program POS.
Lexo më shumë

Mbyllja e vitit në Alpha

Si mbyllet viti në Alpha? Mbyllja e vitit konsiston në transferimin e gjendjeve mbyllëse në fund të vitit…