Kjo Praktikë Remote do t’ju ofrojë një hyrje në metodat e punës së kompanive shqiptare me Software për Menaxhim Financiar.

Gjatë praktikës, do të keni në dispozicion një Mentor i cili/e cila do t’ju caktojë detyra ne projektet tona. Puna, komunikimi dhe dorëzimi i detyrave do të jenë online. Me pjesëmarrjen në këtë praktikë ju do të punoni me aplikacionet cloud të IMB duke zhvilluar aftesitë tuaja teorike dhe praktike. Gjithashtu, do të mësoni të punoni të pavarur.

Në përfundim, ju do te pajiseni me vertetim për ndjekjen e internshipit në IMB dhe vleresim nga mentori përkatës.

Kohëzgjatja e internshipit remote: 3-10 jave.


Përfitimet:

  • Do të punoni me aplikacionet e teknologjisë më të fundit në Cloud
  • Do të trajnoheni si përdorues dhe implementues i programit Alpha Cloud
  • Do të pajiseni me dëshmi internshipi
  • Mundësi punësimi part-time në IMB
Detyra & Kërkesat e praktikës

Detyra në këtë praktikë:

  • Kostumizim i aplikacionit Alpha Cloud për biznese reale
  • Konfigurimet bazë të aplikacionit Alpha
  • Hyrje në Sales & Marketing të një software në Cloud

Kërkesat që duhet të plotësojne aplikuesit:

  • Nxënes të shkollës teknike ekonomike në vitin e fundit ose të parafundit
  • Njohuri bazë në ekonomi

Apliko tani duke plotësuar formularin:

You May Also Like
Lexo më shumë

GO! Alpha | Remote Internship

IMB ofron internship remote për studentët e Universitetit të Prishtinës.  Instituti i Modelimeve në Biznes është kompania më…