Si mbyllet viti në Alpha?

Mbyllja e vitit konsiston në transferimin e gjendjeve mbyllëse në fund të vitit si gjendje fillestare të vitit tjetër  në një ndërmarrje të re.  

Hapat për mbylljen e vitit janë: 

  1. Shkojme tek Konfigurime Vitet. Tek dritarja të përgjithshme zgjedhim vitin (psh. 2021) që do mbyllet.  
  2. Më pas klikoj Mbyll Vitin. Viti i mbyllur mund rihapet serisht nëse duam të bëjmë ndryshime të tjera. Për ta rimbyllur përseritet e njëjta procedurë.  
  3. Mbyllja e vitit gjeneron nje fletë kontabël e cila mbyll te gjitha llogaritë e klasës 6 dhe 7 tek llogaria e rezultatit të vitit ushtrimor (109).  

Nëse duam të shohim një nga raportet e kontabilitetit të vitit të mbyllur:  

  1. Tek menuja Raporte Kontabiliteti – Zgjedhim Ditarin e Kontabilitetit.  
  2. Filtrojmë me datë dokumentiViti ushtrimor. Regjistrimet në Ditarin e Kontabilitetit janë të organizuar në  bazë të transaksioneve të kryera dhe të renditura kronologjikisht. Nëse duam që në listën e këtyre veprimeve  të shfaqet dhe veprimi i fundit i mbylljes së vitit:  
  3. Çekojmë tek filtrat e avancuar filtrin me mbyllje viti aktuale.  
  4. Klikoj butonin Shiko dhe menjëherë në ditarin e kontabilitetit do të rreshtohet veprimi i fundit i mbylljes se vitit ushtrimor. 

Mbyllja e vitit gjeneron automatikisht një ndërmarrje të re të vitit te ri (psh 2022) me gjëndjet fillestare të llogarive të transferuara nga viti parardhës (psh 2021)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You May Also Like
Lexo më shumë

Sinkronizimi i faturave

Mos harxhoni më orë të tëra pune për të mbledhur dhe dërguar dokumentet për kontabilistin. Me Alpha Sinkronizo dërgoni faturat tuaja menjëherë në programin Alpha të kontabilistit tuaj.

Paketa Alpha Shitje

Alpha Shitje është paketa më e re Alpha e cila fokusohet vetëm në funksione të nevojshme për proceset…