*Ky është një pyetësor anonim. Pa të dhëna individuale, si dhe pa të dhëna lidhur me aktivitetin tuaj.*

Në kuadrin e një teme masteri të zhvilluar nga një punonjëse e IMB, do të ishim shumë mirënjohës nëse do të gjenit 2-3 minuta për të plotësuar këtë formular të shkurtër lidhur me kënaqësinë e përdorimit të E-Banking(Online banking).

Në përfundim të këtij pyetësori do të përzgjidhen disa fitues të cilët do të përfitojnë një kupon dhuratë.
Nëse dëshironi të përfitoni një kupon dhuratë, ju lutem të plotësoni të dhënat tuaja (vetëm për kuponin dhuratë) në fund të pyetësorit.

Faleminderit!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *