Çfarë janë funksionet me kosto të vecanta?

Shumë funksione në programet ERP si Alpha janë të veçanta që do të thotë:

 • Përdoren shumë nga një pjesë e vogël e përdoruesve dhe pothuajse aspak nga përdoruesit e tjerë;
 • Kërkojnë resurse të mëdha gjatë përdorimit dhe për këtë arsye kanë kosto të larta.

Kostot për këto funksione nuk dëshirojme ti shperndajmë tek të gjithë përdoruesit Alpha. Ndaj mënyra më e përshtatshme e tarfimit është tarifë sipas përdorimit.

Për shumicën e përdoruesve kjo do të ketë efektet pozitive si:

 1. Përshpejtim i programit Alpha;
 2. Shmangia e rritjes së cmimit në të ardhmen, për shkak të funksioneve të vecanta që ngarkojnë sistemin ERP;
 3. Përdorim falas brenda kuotave të caktuara në listën e çmimeve.

Për pakicën e përdoruesve do të ketë këto efekte pozitive:

 • Monitorimi i përdorimit të funksioneve të vecanta që ngarkojnë sistemin ERP;
 • Monitorimi i kostove shtesë për shkak të këtyre funksioneve.

Si mund të ulësh kostot për përdorimin e këtyre funksioneve?

Kostot e funksioneve të vecanta mund të monitorohen nga përdoruesit në cdo moment. Ato janë të ndërtuara me disa shkallë:

 • Kuotat falas ditore. Për të ulur kostot përdoruesi Alpha mund të zgjedhë të përdorë funksionin e veçantë në mënyrë të përditshme dhe të shfrytëzoje kuotat falas më mirë. Përdorimi në mënyrë të përditshme me kuotat falas, garanton që përdoren pak resurse të cilat kanë tarifë 0.
 • Fasha orare “low traffic” që zgjat nga ora 18:00- 07:00 ka tarifë më të ulët. Kjo për arsye se orari “low traffic” përkon me përfundimin e orarit zyrtar të punës për shumicën e përdoruesve Alpha. Gjatë këtij orari funksionet e vecanta që ngarkojnë sistemin kanë mundësi të marrin resurse të lira të programit Alpha të cilat nuk përdoren.
  • Kështu përdoruesi Alpha do të ketë tarifë më të ulet nëse i përdor funksionet e vecanta gjatë orarit “low trafic 18:00-07:00”
 • Kuotat maksimale mujore. Çdo funksion i vecantë, ka kuota maksimale të cilat kufizojnë përdorimin e funksionit dhe njëkohësisht dhe kostot maksimale. Kështu për shembull për shërbimin e vecantë të “rivlerësimit” përdoruesit nëse e përdorin shërbimin gjatë fashës “low traffic” e cila tarifohet me 0.002 Euro/rresht dhe ka 45,000 kuota maksimale ⇒ do të ketë një tarifë maksimale mujore prej (45,000 * 0.002) prej 90 euro në muaj.
  • Përdoruesit Alpha mund të kërkojnë shtimin e kuotave maksimale sipas nevojës.

 • Quota Manager – është shërbimi që i tregon përdoruesit në cdo moment përdorimin e funksionit të veçantë. Kështu përdoruesi mund të shohë:
 • Sa kuota falas ka përdorur?
 • Sa kuota me pagesë ka përdorur?
 • Sa është tarifa mujore deri më tani?
You May Also Like

Paketa Alpha Shitje

Alpha Shitje është paketa më e re Alpha e cila fokusohet vetëm në funksione të nevojshme për proceset…
Lexo më shumë

Alpha për Bar/Restorant

Menaxhoni barin apo restorantin tuaj, faturoni shpejt, kryeni mbylljen e turnit vetëm me Alpha POS.