Kush mund ta ndjekë?

☑️ Studentë Bachelor ose Master të degëve: Informatikë Ekonomike, Teknologji Informacioni, Informatikë.

☑️Profesionistë apo të sapodiplomuar që duan të specializohen si Data Analyst dhe zhvillues në Cloud.

Sa zgjat trajnimi?

4 javë.

Trajnimi fillon më 29 qershor 2023 pranë zyrave të IMB Tiranë.

Rezultati i pritshëm?

Prezantim me gjuhën e programimit Node.js, gjuhën SQL dhe Platfromën Bigquery.

Procesi rrjedhës i të dhënave duke filluar me

  • regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave nga një aplikacion POS
  • marrjen, procesimin, analizimin e të dhënave
  • vizualizimin e raporteve në programin delta.alpha.al

Ndërtimi i burimeve të të dhënave (data sources) në Cloud.

Përpunimi i tyre (data processing).

Shfaqja e të dhënave (data visualization) në platforma BI (delta.alpha.al, Google Data Studio).

Mundësite pas trajnimit?

Certifikim si Data Analyst në Cloud.

Mundësi për praktikë dhe punësim pranë IMB.

Ja disa studentë që kanë kryer me sukses trajnimin “Data Analyst në Cloud” dhe po ndjekin praktikën pranë IMB-së

Skënder Luarasi

Student në FEUT

Dega: Informatikë Ekonomike

Flavia Osmani

Studente në FEUT

Dega: Informatikë Ekonomike

Si të aplikoni për t’u regjistruar në këtë trajnim?

Plotesoni të dhënat tuaja në këtë formular brenda datës 25 qershor 2023.

You May Also Like