Paketa Alpha Shitje

Alpha Shitje është paketa më e re Alpha e cila fokusohet vetëm në funksione të nevojshme për proceset…
Lexo më shumë

Alpha Connect

Alpha është një sistem i plotë financiar për biznesin tuaj. Sistemi ndihmon në administrimin e financës, klientëve, furnitorëve,…
Lexo më shumë

Mobi

Njësia e shitjes (POS) është koha dhe vendi ku është kryer një transaksion me pakicë. Në këtë njësi,…