Lexo më shumë

Update: Moduli i Listëpagesave

Krijo me Alpha listëpagesën për muajin prill 2022 sipas rregullores së re të tatimit mbi pagën.
Lexo më shumë

Mbyllja e vitit në Alpha

Si mbyllet viti në Alpha? Mbyllja e vitit konsiston në transferimin e gjendjeve mbyllëse në fund të vitit…
Lexo më shumë

Paketa Alpha Farmaci

Ofron funksione të nevojshme për regjistrimin e shitjeve në një farmaci.
Lexo më shumë

Sinkronizimi i faturave

Mos harxhoni më orë të tëra pune për të mbledhur dhe dërguar dokumentet për kontabilistin. Me Alpha Sinkronizo dërgoni faturat tuaja menjëherë në programin Alpha të kontabilistit tuaj.
Lexo më shumë

Paketa Alpha Shitje

Alpha Shitje është paketa më e re Alpha e cila fokusohet vetëm në funksione të nevojshme për proceset…