Detyra

  1. Do të takoni biznese në qytetin ku banoni & plotësoni Anketën për të paktën 5 biznese 
  1. Regjistrimi i të paktën 5 Leads (formulari | leads të regjistruar | email me IMB në cc)

Një biznes mund të regjistrohet si Lead nëse shpreh interes për produktet e IMB, si zgjidhje për problemet e tyre. 

  • Si fillim, kontrolloni nëse biznesi është tashmë i regjistruar si lead në këtë listën Lead.
  • Regjistroni leads duke plotësuar formularin Leads.
  • Dërgojini biznesit email sipas template-it në pjesën e tretë në Aneks 1, slide 33, me info@imb.al në CC.

Afati i detyrës është dita e martë, 13 tetor 2020, 17.00

Shpërblimi: 10 euro/lead (pa limit maksimal)

Me plotësimin e detyrës: certifikimi për realizmin e trajnimit dhe praktikës si IMB Solution Provider