Lexo më shumë

Update: Moduli i Listëpagesave

Krijo me Alpha listëpagesën për muajin prill 2022 sipas rregullores së re të tatimit mbi pagën.