Dy nga risitë e programit fatura.alpha.al janë pamjet e reja Simple View & Expert View

Çfarë është Simple View?

Simple View është pamja e thjeshtë e faturës.
Me Simple View mund të bëni shpejt dhe thjesht fatura shitje “Me Para në Dorë” dhe “Pa Para në Dorë”.

4 mënyra si të shtosh artikuj:

Pamja simple view nga tableti

Çfarë është Expert View?

Expert View është pamja e plotë e faturës me të gjithë fushat e nevojshme.
Duke zgjedhur pamjen “Expert View” mund të bëni të gjitha veprimet me faturat si: 

  • Të bëni fatura Cash, e-Invoice, Shoqëruese dhe Korrigjuese.
  • Të bëni fatura abonimi të cilat regjistrohen dhe fiskalizohen çdo muaj automatikisht.
  • Të përcaktoni afate pagesash për faturat tuaja.
  • Të dërgoni me Email ose Sms faturat dhe njoftimet për pagesat tek klientët tuaj.
  • Së shpejti mund të regjistroni faturat e blerjes. 

You May Also Like