Lexo më shumë

Rivlerësimi i magazinës

Tani mund të bëni rivlersimin e magazinës në çdo orë dhe të menaxhoni kostot për përdorimin e këtij shërbimi.
Lexo më shumë

POS View

Me POS View në fatura.alpha.al mund të shisni si në një program POS.
Lexo më shumë

Mbyllja e vitit në Alpha

Si mbyllet viti në Alpha? Mbyllja e vitit konsiston në transferimin e gjendjeve mbyllëse në fund të vitit…