Tani mund të pranosh ose refuzosh faturat e blerjes direkte në Alpha.

Për të kryer pranimin ose refuzimin e faturave të blerjes ndiqni këto hapa :

  1. Shfaq listën e faturave të blerjes regjistrime → blerje → fatura blerje Einvoice ku do të gjeni faturat përkatëse të ndërrmarjes.
  2. Në portalin tatime.gov.al shkojmë në tabin fatura elektronike → faturat e blerjeve për të konfirmuar numrin e dokumentit , EIC , datën e marrjes si edhe statusin që të jetë i njëjtë me atë në programin Alpha.
  3. Pasi kemi konfirmuar të dhënat e siperpërmendura rikthehemi në portalin Alpha dhe në tabin ndrysho status përzgjidhni statusin që dëshironi ( accepted ose refused ).
  4. Pasi keni përzgjedhur statusin që dëshironi konfirmojeni duke klikuar po ne pop up-in e shfaqur.
  5. Në qoftë se riktheheni në portalin tatime.gov.al do të shihni se statusi për atë faturë përkatëse tani është i ndryshuar sipas kërkesës suaj.

Ky funksion është gati dhe mund ta përdorni menjëhere si në videon më poshtë:

You May Also Like